บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด

บริการรับซื้อ เศษเหล็ก เศษสแตนเลส 430,410 และโลหะทุกชนิดบริการของเรา

รับซื้อและรับประมูลเศษเหล็ก เศษสแตนเลส 430,410 และโลหะทุกชนิด รวมถึงการขนย้ายเศษเหล็กและโลหะทุกชนิด กับทางโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยมั่งเน้นความซื่อสัตย์ ที่มีต่อลูกค้าและการบริการแบบมืออาชีพ มีอุปกรณ์ในการขนย้ายครบครัน มีความรวดเร็วในการขนย้ายและสะดวกรวดเร็วในการชำระเงินค่าสินค้า พร้อมมีทีมงานที่เชียวชาญด้านการขนส่งและขนย้ายเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่แม่นยำมีการตรวจวัดจากกรมการค้าภายในตามกำหนดที่กฏหมายกำหนด มีพื้นที่โกดังกว้างขวาง จำนวน 18 ไร่เศษ พร้อมโกดังในการจัดเก็บสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบและ รักษาคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้เตาหลอม ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และ เตาหลอม ทั่วประเทศ ในการทำงานของทีมงาน

กำลังการผลิต

บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด มีความพร้อมของพื้นที่โรงงานที่กว้างขวาง และเครื่องจักรในการทำงานที่ครบครัน จึงสามารถรองรับทางด้านซื้อเข้าได้รวดเร็ว และสามารถรองรับ ยอดการสั่งซื้อจากเตาหลอมได้ทันกำหนดระยะเวลา


 

สินค้าที่รับซื้อเกี่ยวกับเรา


บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านของเก่า โดยจดทะเบียน ผู้ค้าของเก่าในปี 2543 เริ่มรับซื้อเศษเหล็กเศษกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติกชนิดต่างๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี และด้วยพื้นที่ของโรงงานตั้งอยู่ใกล้เขตโรงงานอุตสาหกรรมจึงทำให้เล็งเห็นโอกาสก้าวหน้าของบริษัท จึงทำให้เริ่มเข้าประมูลเศษเหล็ก และเศษโลหะ จากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และราคาชนะการประมูลงานจึงทำให้เริ่มจดทะเบียนบริษัทในวันที่ 7 มกราคม 2548 และได้ดำเนินการในชื่อ”บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด” ตลอดมา เริ่มเข้าประมูลงานทางด้านเศษเหล็กและ สแตนเลส และโลหะทุกชนิด จนได้รับความไว้วางใจในด้านการทำงานและการขนย้าย และเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯก็มีพร้อมและทางบริษัท ได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการคัด แยกเพื่อจำหน่ายต่อหรือนำกลับมาใช้ใหม่ อีกด้วย

วิสัยทัศน์
ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและบริการด้านเศษเหล็ก


พันธกิจ

  • พัฒนาระบบการทำงาน คุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด
  • ศึกษาพัฒนา เพื่อให้เกิดความเชียวชาญในเรื่องเศษเหล็กและโลหะอย่างต่อเนื่อง
035-200913